1.8 C
Sarajevo

Sarajevska naselja

Grad Sarajevo se prostire na 142 kvadratna kilometra i uređen kao jedinica lokalne samouprave unutar Kantona Sarajevo. Grad čine četiri opštine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Sarajevo je grad u kotlini – zatvoren planinskim vijencima sa svih strana. Rijeka Miljacka presjeca ga na dva nejednaka dijela na čijim obalama se širi grad. Zato je kroz sarajevsku istoriju najbolje putovati niz rijeku za koju se zna reći kako ne postoji manja rijeka s više mostova.