Kiseljak1200x800

Kiseljak 

Kiseljak se nalazi 34 km sjeverozapadno od Sarajeva. Bio je banjsko – klimatsko lječilište  još u doba Rimljana. Turci ga prvi put spominju 1530. godine kao Ekši – su (kisela voda). Obilje kisele zemno – alkalne vode konstantne temperature od 12 – 13 stepeni Celzijusa pominju i mnogi putopisci. Oni već tada govore da se tu, osim liječenja ljudi, na licu  mjesta, voda pakuje u boce i «otprema od vilajeta do vilajeta» ili izvozi u Dalmaciju i Štajersku, gdje se prodaje pod etiketom Johanis Brunen».

There are no upcoming events at this time.

Mapa

Novosti