JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE RADOVA IZ OBLASTI TURIZMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA

 

Turistička zajednica Kantona Sarajevo raspisuje Javni poziv za sufinansiranje maturskih, seminarskih, diplomskih i magistarskih radova, doktorskih disertacija, projekata, elaborata, analiza i istraživanja iz oblasti turizma učenika srednjih škola i studenata sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2018/19.godini, u ukupnom iznosu od 30.000 KM.

Svrha Javnog poziva je motivisanje mladih ljudi za obrazovanje u oblasti turizma, podsticanje kreativnosti i inicijative,  podizanje standarda obrazovanja i kvaliteta kadrova u turizmu, te podizanje ukupnog kvaliteta turizma u Kantonu Sarajevo.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju učenici srednjih škola i redovni studenti svih ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo. Prijaviti se mogu pojedinci i grupe.

Popunjeni Obrazac prijave i svu potrebnu dokumentaciju treba dostaviti na e-mail: projekti@visitsarajevo.ba.

Javni poziv ostaje otvoren do 20.11.2018. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preuzmite dokument sa detaljnim uputstvima – DOC.

Novosti