-8 C
Sarajevo

Things to do - mali sponzor

Despića Kuća

Despićeva 2 www.muzejsarajeva.ba +387 33 215 531 MAIL: despicakuca@muzejsarajeva.ba Kuća, smještena na uglu ulica Despićeve i Obale Kulina Bana, predstavlja jedan...

Svrzina kuća

Glođina 8 www.muzejsarajeva.ba +387 33 535 264 MAIL: svrzinakuca@muzejsarajeva.ba   Do «evropeizacije» u Sarajevu je dominirala specifična kultura stanovanja koja je u pravom...