Fakulteti i akademije

Akademija scenskih umjetnosti

Obala Kulina bana 11 +387 33 215 277 www.asu.unsa.ba Centar

Akademija likovnih umjetnosti

Obala Maka Dizdara 3 +387 33 210 369 www.alu.unsa.ba Centar

Nacionalna i uni. biblioteka

Zmaja od Bosne 8B +387 33 275 300 www.nub.ba Kampus

Rekrotrat Univerziteta u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II +387 33 226 378 www.unsa.ba Centar