Obavještenje o akciji kontrole iznajmljivanja privatnog smještaja u Kantonu Sarajevo

Nakon urađene analize, kao i prijava građana i turista, o velikom broju nelegalnih smještajnih objekata, koji se oglašavaju na online agencijama-internet platformama (Booking, Airbnb, itd.), obavještavamo iznajmljivače da će ponovno biti poduzeta akcija, u saradnji sa svim relevantnim institucijama, kako bi se smještajni objekti uveli u zakonske okvire i spriječilo crno tržište i nelojalna konkurencija.

 

Neregistrovani iznajmljivači smještajnih objekata, osim što krše zakonske odredbe, šalju vrlo negativnu sliku o našoj zemlji kao primamljivoj turističoj destinaciji (bilo je slučajeva da turisti izvrše rezervaciju, uplate, dođu na odredište koje ne postoji). Također, turisti koji su u nelegalnom smještaju se ne prijavljuju nadležnim institucijama, što sa sigurnosnog aspekta može predstavljati prijetnju.

 

Zbog svih navedenih problema Turistička zajednica KS će s Booking-om, Airbnb-om i ostalim online agencijama- platformama, u saradnji s nadležnim inspekcijama, kao i ostalim institucijama nadležnim za strane goste koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, poduzeti akciju borbe protiv crnog tržišta i nezakonitog rada, te oni iznajmljivači koji budu pronađeni da nisu registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti biće skinuti s navedenih platformi i protiv njih će biti poduzete zakonski predviđene mjere.

 

Da bi se zakonski oglašavali na spomenutim platformama iznajmljivač mora imati dokaz (Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za izdavanje smještajnih objekata u domaćinstvu) u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH”, broj: 32/09).

 

Na našem linku www.visitsarajevo.ba možete pronaći detaljne informacije o načinu registracije i svim zakonom predviđenim obavezama kao iznajmljivača smještaja.

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Molimo iznajmljivače koji podnesu zahtjev za kategorizaciju svog smještajnog objekta da nas informišu, kao i kada isti dobiju, kako ne bi bili skinuti s navedenih platformi za online iznajmljivanje i kako ne bi protiv njih bile poduzete zakonom predviđene mjere.