Javni poziv za učešće na konferenciji o profilu turista koji posjećuju Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo organizira konferenciju POTREBE, OČEKIVANJA I DOSADAŠNJA ISKUSTVA”, kako bi upoznali domaće incoming turističke agencije, hotelijere i licencirane vodiče o profilu turista koji posjećuju Kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Cilj održavanja konferencije je da inostranim turistima u Kantonu Sarajevo omogućimo što ugodniji boravak i u njima probudimo želju da nas ponovo posjete i preporuče kao kvalitetnu i atraktivnu destinaciju.

 

Domaći turistički djelatnici će ovom prilikom imati mogućnost da saznaju više o profilima, potrebama i očekivanjima turista iz sljedećih zemalja:

  1. Malezije
  2. Narodne Republike Kine
  3. Republike Turske
  4. Južne Koreje
  5. Kraljevine Saudijske Arabije
  6. Savezne Republike Njemačke

Prezenteri na konferenciji će biti predstavnici ambasada Malezije, Narodne Republike Kine, Republike Turske i Kraljevine Saudijske Arabije, te predstavnici Turističke organizacije Koreje i Savezne Republike Njemačke.

 

Datum održavanja konferencije: srijeda, 28.03.2018. godine.

 

Mjesto održavanja konferencije: Hotel Evropa, Vladislava Škarića 5, 71000 Sarajevo. 

 

Trajanje konferencije: od 09:00 do 13:00 sati. 

 

Molimo da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do ponedjeljka, 26.03.2018. godine na email adresu: info@visitsarajevo.ba ili na broj telefona: 033 252 000.

 

 

AGENDA KONFERENCIJE

 

09:00 – 09:30     REGISTRACIJA UČESNIKA

 

09:30 – 09:40    POZDRAVNI GOVOR –  g-din. Nermin Muzur, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo

 

09:40 – 10:00    TURIZAM U KANTONU SARAJEVOZAKONODAVSTVO, STATISTIČKI PODACI I BUDUĆI PROSPEKTI – g-din. Faruk Čaluk, direktor Ureda za podršku turizmu Turističke zajednice Kantona Sarajevo

 

10:00 – 12:45     PREZENTACIJEPROFIL TURISTA ZEMALJA UČESNICA KONFERENCIJE “POTREBE, OČEKIVANJA I DOSADAŠNJA ISKUSTVA – gosti prezenteri iz ambasada Malezije, Narodne Republike Kine, Republike Turske, Kraljevine Saudijske Arabije, te predstavnici Turističke organizacije Koreje i turističke agencije iz Savezne republike Njemačke

 

12:45 – 13:00     ZAVRŠNE RIJEČI – Turistička zajednica Kantona Sarajevo