Akademija likovnih umjetnosti

Galerija predstavlja prostor za susret publike i umjetničke produkcije nastale u sklopu programa Akademije i saradnje s drugim umjetničkim institucijama.

Centar

Centar